PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH

Odpowiedzieć na pytanie o przyczyny wypadków drogowych, jest z pewnością zadaniem nie łatwym. Będziemy starali się przyglądnąć niektórym zagadnieniom, które z wypadkami mogą mieć związek. Zastanowimy się nad statystykami i zakładamy, iż uda się nam dojść do interesujących wniosków.

Przewidujemy, iż ten dział naszego serwisu będzie powstawał powoli, a w założeniach będzie miał charakter „głośnego myślenia”.

I tak w roku 2006 na polskich drogach wydarzyło się:

  46.876 wypadków,

    5.243 osoby zginęły,

  59.123 osoby zostały ranne.

Jako przyczyny wypadków podaje się prawie wyłącznie błędne zachowanie kierowców oraz pieszych, a składają się na nie przede wszystkim:

29%

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

24%

nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

11%

nieprawidłowe wykonywanie manewrów (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie)

5%

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

15%

nieprzestrzeganie przepisów ruchu przez pieszych

11%

inne z winy użytkowników ruchu

Zakwalifikowane powyżej przyczyny obejmują 95% ogółu wypadków. Natomiast pozostałe 5% zazwyczaj bywa interpretowane w sposób raczej enigmatyczny.

Mówiąc o wypadkach drogowych często mamy do czynienia z określeniem, iż czynnikami sprawczymi są elementy: CZŁOWIEK - DROGA - POJAZD. Poniżej prezentujemy tabelę pozwalającą uświadomić sobie, który z tych elementów i na ile jest odpowiedzialny za wypadki.

Opracowaliśmy ją w oparciu o publikację „Wypadki drogowe w Polsce w 2006 roku”, dostępną na stronie internetowej: www.policja.pl - statystyka - Ruch Drogowy. Jest to rodzaj raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawiony przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a opracowany przez pracowników Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym na podstawie bazy danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK).

Tabela ta przedstawia zestawienie przyczyn, które najczęściej podaje się do publicznej wiadomości i które wynikają z policyjnych statystyk.

PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH W ROKU 2006 - W PROCENTACH:

wypadki

zabici

ranni

z winy kierującego (kierujących)

79,63%

71,62%

84,72%

z winy pieszego

15,09%

20,22%

10,61%

z winy pasażera

0,23%

0,06%

0,19%

razem czynnik - człowiek (użytkownik)

94,95%

91,90%

95,52%

niewłaściwy stan drogi

0,15%

0,04%

0,14%

błędy inżynierii ruchu

0,04%

0,02%

0,03%

razem czynnik - droga (infrastruktura)

0,19%

0,06%

0,17%

niesprawność pojazdu

0,50%

0,78%

0,45%

niezawiniona niesprawność pojazdu

0,25%

0,21%

0,25%

razem czynnik - pojazd

0,75%

0,99%

0,70%

przyczyny nieprzewidywalne

0,55%

0,38%

0,58%

przyczyny niepodane lub nieustalone

3,56%

6,67%

3,03%

niesklasyfikowane wg: „człowiek-droga-pojazd”

4,11%

7,05%

3,61%

Czy takie proporcje przyczyn prezentują rzeczywiste odzwierciedlenie tego co się zdarza na polskich drogach? Czyżby tylko 0,04%, a więc jeden wypadek na 2500 był spowodowany błędami w inżynierii ruchu? A tylko jeden na 667 wynikał z niewłaściwego stanu drogi?

Z pewnością nie. Współcześnie stosowane klasyfikacje w naszym kraju mają na celu przede wszystkim ustalić winnych poszczególnych zdarzeń. Nie odzwierciedla to jednak w żadnym przypadku przyczyn, bo te są bardziej złożone.


Wkrótce więcej...

  następna...       główna... 

© Copyright 2004 - 2010; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.