DIAGNOZA OZNAKOWANIA

Znaki drogowe na polskich drogach w stosunkowo nienajlepszym stopniu spełniają swoją rolę, a objawia się to co najmniej na kilka sposobów:


1. UMIESZCZENIE ZNAKU POWODUJĄCE JEGO UTRUDNIONĄ DOSTRZEGALNOŚĆ.

- Niedostrzeżenie znaku bywa związane z jego złym umieszczeniem. Zdarza się, iż nie jest on bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Może być zbytnio oddalony od drogi, może też być za wysoko, czy ustawiony pod złym kątem. Może tez znajdować się zbyt blisko miejsca gdzie praktycznie nie da się patrzeć na znaki, jak np. zbyt blisko skrzyżowania.

P

- W wielu przypadkach mamy do czynienia z nadmiarem znaków, co niestety w dużym stopniu utrudnia ich dostrzeżenie. Możemy tu mówić o zbyt dużym skomasowaniu ich w jednym miejscu, albo też z ich przesadnym zagęszczeniem na jakimś odcinku drogi.

- Kolejną istotną przyczyną w niedostrzeganiu znaków jest tło na jakim znak się znajduje oraz jego wizualne otoczenie. Dotyczy to najczęściej nadmiaru przydrożnych reklam, które konkurując ze znakami potrafią je zagłuszyć bardzo skutecznie.

- I też tutaj należy wspomnieć o brakach w oznakowaniu. Dotyczy to zarówno braku konkretnego znaku, jak i braku jego powtórzenia, czy też zdublowania po lewej stronie jezdni.

2. SŁABA CZYTELNOŚĆ ZNAKU POWODUJĄCA TRUDNOŚCI W ODCZYTANIU KOMUNIKATU.

- Słaba czytelność znaku może wynikać z braku nadzoru i prac renowacyjnych. Bedzie to dotyczyć znaków zniszczonych, np. pogiętych, wyblakłych, czy też zabrudzonych lub zamalowanych, albo też częściowo zasłoniętych rosnącymi krzakami itp.

P

- Należy również wspomnieć, iż w niektórych sytuacjach znaki są po prostu zbyt małe, nawet jeżeli ich wielkość jest zgodna z kategorią drogi.

- Bywają też znaki mało czytelne, gdyż są źle zaprojektowane. Dotyczy to w głównej mierze całej grupy znaków kierunku i miejscowości, choć także znaków uzupełniających oraz tabliczek itp.

- Musimy również wspomnieć o stosowaniu znaków w różnych wersjach, co również bedzie powodować spadek ich czytelności.

- Słaba czytelność dotyczyć też będzie znaków przestarzałych w swojej formie, lub wręcz błędnie zaprojektowanych, co wynika jednak już z zaszłości, z samego „Rozporządzenia... w sprawie znaków i sygnałów drogowych”

3. NIEADEKWATNE ZASTOSOWANIE ZNAKU DLA DANEJ SYTUACJI.

- W tym miejscu należy wspomnieć o znakach nieaktualnych, jak przykładowo znaki „STOP” (B-20) przed nieuczęszczanymi przez pociąg przejazdami kolejowymi itp.

P

Również sekwencje znaków serwujące równocześnie znaki o treściach ważnych (choćby ze względów bezpieczeństwa) ze znakami mało ważnymi bywa problematyczne.

- W niektórych sytuacjach znaki drogowe bywają stosowane w sposób nieadekwatny do konkretnych warunków, co powoduje ich lekceważenie. Dotyczy to przykładowo znaków: „ograniczenie prędkości” (B-33), „linia podwójna ciągła” (P-4), „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1), czy też „zakaz zatrzymywania się” (B-36) itd.

Problemem może być również zestawianie znaków komunikujących to samo, lecz na różny sposób, albo też zestawianie znaków wręcz zaprzeczających sobie.

4. BRAK ZNAKU DLA DANEJ SYTUACJI.

P

- Następną przyczyną błędów oznakowania jest brak adekwatnych znaków do konkretnych sytuacji. Częściowo przy wypełnianiu takich luk w systemie znaków drogowych pomocne są tzw. „znaki niekonwencjonalne”. Jednak opracowywane są one najczęściej jednostkowo i do tego rzadko w sposób profesjonalny, tak więc najczęściej również bywają mało czytelne.

- Istotną rolę może również odgrywać obecna, a zarazem przestarzała klasyfikacja znaków, która blokuje perspektywy uaktualnienia oznakowania, a w tym dodawania znaków wychodzących na przeciw nowym potrzebom. W konsekwencji powstają różne „lokalne kreacje”, które w małym stopniu przystają do oznakowania dróg.

Wymienione powyżej niedomagania znaków drogowych na polskich drogach spowodowały, iż sporo kierowców stosuje do nich zasadę ograniczonego zaufania. Skoro znaki są stosowane na różne niepoważne sposoby, to dlaczego kierowcy mieli by je traktować poważnie?

Oczywiście takie stwierdzenie może wydać się absurdalne. Jednak wiele znaków trudno w ogóle dostrzec, inne są znów nieczytelne, czy mało zrozumiałe, a jeszcze inne zastosowane w sposób nierozważny, czy wręcz niepoważny.

To tyle z perspektywy kierowcy. A teraz należałoby się przyjrzeć znakom drogowym nieco szerzej, z innych punktów widzenia. I jeszcze raz powrócimy do pytania co to są znaki drogowe?


Wkrótce więcej...

  następna...       główna... 

© Copyright 2004 - 2010; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.