WZORY ZNAKÓW „PL”

Rozbudowywanie tego rozdziału zostało czasowo zawieszone, a to z dwóch powodów:


1. Celem naszego serwisu nie jest prezentacja oznakowania obowiązującego w naszym kraju, lecz problematyka czytelności, logiczności, skuteczności, a więc racjonalności oznakowania. Zainteresowanych oznakowaniem obowiązującym odsyłamy do odpowiednich internetowych serwisów.

2. Precyzyjna analiza polskiego oznakowania wykazuje tak duże niescisłości i nielogiczności, iż trudno je prezentować bez pokazania, jak to oznakowanie powinno wyglądać - a na to jeszcze nie czas...


Znaki drogowe w Polsce dzielą się na kilka grup:

ZNAKI DROGOWE PIONOWE:

1. Znaki ostrzegawcze (grupa A)        więcej...  

2. Znaki zakazu (grupa B)

3. Znaki nakazu (grupa C)

4. Znaki informacyjne (grupa D)

5. Znaki kierunku i miejscowości (grupa E)

6. Znaki uzupełniające (grupa F)

7. Tabliczki do znaków drogowych grupa T)

DODATKOWE ZNAKI PIONOWE

    a. Przed przejazdami kolejowymi (grupa G)

    b. Dla kierujących tramwajami (grupa AT)

    c. Znaki szlaków rowerowych (grupa R)

    d. Dla kierujących pojazdami wojskowymi (grupa W)

ZNAKI DROGOWE POZIOME (grupa P)

SYGNAŁY ŚWIETLNE (grupa S)

dodatkowo należy wspomnieć o grupie znaków na których niejako przeprowadza się eksperymenty lub które traktuje się jako uzupełniające, mimo iż nie wchodzą w skład obowiązujących znaków. Są to:

ZNAKI NIEKONWENCJONALNE

wkrótce więcej...

  główna... 

© Copyright 2004 - 2010; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.