SAMOCHODOWY SZLAK TURYSTYCZNY

Pierwszym nowym znakiem turystycznym jaki wprowadzono do zbioru polskich znaków w lipcu roku 2002 jest brązowy „samochodowy szlak turystyczny” (E-22a).

Cytując za „Rozporządzeniem... w sprawie znaków i sygnałów drogowych” znak ten zgodnie z § 67.1.: „wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak”.

[maj 2009]

wkrótce więcej...


  następny...