INFORMACJA O OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH

Z dniem 1 lipca 2002 roku wprowadzono na polskie drogi jeszcze jeden, trzeci już znak dotyczący zagadnień turystycznych. I tak w „Rozporządzeniu... w sprawie znaków i sygnałów drogowych” przybył znak wymieniony w §67.3., który brzmi: „Znak E-22c 'informacja o obiektach turystycznych' informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku”.

Oto drogowy, turystyczny znak E-22c, ustawiony na Łysej Polanie, na drodze wojewódzkiej nr 960 po wjeździe na teren Polski ze Słowacji. Można się mocno zastanawiać, o co autorom znaku chodziło i jaką rolę ma on spełniać?

[marzec 2009]

wkrótce więcej...


  następny...