CO TA TABLICZKA OZNACZA?

Od kilku lat nad znakiem „przejście dla pieszych” (D-6) figuruje „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie” (odmiana tabliczki T-6a). Jednak § 2.4. rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych mówi, iż: „Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku”.

Z powyższego przepisu nie wynika, iż sama tabliczka coś może oznaczać - oczywiście w rozumieniu formalno prawnym...

[listopad 2008]

  więcej... 


  następny...