ZMYŚLNA BEZMYŚLNOŚĆ

Budzące wątpliwość zestawy znaków na naszych drogach nie należą do rzadkości. Teoretycznie pokazany tutaj przykład jest poprawny, jednak tylko teoretycznie. A dlaczego?

[październik 2008]

  więcej... 


  następny...