POCZTA

W niektórych sytuacjach zasygnalizowanie urzędu pocztowego dla kierowcy może być istotne. Jednak szyldy i drogowskazy informujące o placówkach pocztowych potrafią przybierać charakter reklamy, choć są to przecież jednostki tej samej „Poczty Polskiej”.

A nawet gdyby nie były, to i tak w interesie prowadzącego taką placówkę, by przyciągnąć klienta, winno być posiadanie jednakowego, takiego samego jak inne placówki oznakowania.

[sierpień 2008]

  więcej... 


  następny...