DUBLOWANIE KOMUNIKATÓW

Jedna z reguł w kreowaniu naszego informacyjnego pejzażu polega na wprowadzaniu elementów, które się dublują. I bynajmniej nie chodzi tu o powtarzanie informacji w celu jej utrwalenia, czy przypomnienia. To raczej rodzaj mechanicznego, albo i wręcz bezmyślnego powtarzania... Jak do dziecka, gdy nam się wydaje, że nie słucha.

[kwiecień 2008]

  więcej... 


  następny...