ZNAKOWE ZAPRZECZENIA

Pokrewną regułą do dublowania komunikatów jest serwowanie komunikatów przeczących sobie. Jednak takie zestawy znaków są bardziej brzemienne w skutkach - bowiem dezinformują.

Na powyższym zdjęciu formalnie i prawnie jest wszystko w porządku, gdyż tabliczki pod znakami uzasadniają zaprezentowane oznakowanie. Mamy tu jednak do czynienia z dwoma zaprzeczającymi sobie komunikatami. Otrzymujemy informację: „zakaz postoju oraz miejsce postojowe”. Biorąc pod uwagę język wizualny, to subtelności wynikające z tabliczek pod znakami nie mają znaczenia. Są nieczytelne, zwłaszcza zza kierownicy...

[kwiecień 2008]

  więcej... 


  następny...