PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

Wśród znaków drogowych wielu krajów, a i również w oznakowaniu polskich dróg istnieje znak „przystanek autobusowy” (D-15), którego celem (najkrócej mówiąc) jest poinformowanie użytkowników dróg o miejscu zatrzymywania się autobusów - pojazdów transportu publicznego.

Zwykle wspólną cechą takich znaków informacyjnych jest zawartość w nich obrazka (piktogramu) przedstawiającego autobus. Jednak współczesna wolność w kreowaniu oznakowania naszych dróg, również i znaków autobusowego przystanku, może z powodzeniem prowadzić w kierunku nieczytelnej oryginalności...

[marzec 2008]

  więcej... 


  następny...