RYSOWANKI OFICJALNE

Za organizację ruchu, w tym umieszczanie i utrzymanie większości znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp. jest odpowiedzialny zarządca drogi. W praktyce nie dotyczy to niestety umieszczania i utrzymania niektórych znaków (np. informacyjnych). Jednak nawet wśród tych, które podlegają bezpośrednio zarządcom dróg napotykamy na znaki - co najmniej śmieszne...

[grudzień 2007]

  więcej... 


  następny...