MIESZANIE W PRĘDKOŚCIACH

Jak pokazuje powyższe zdjęcie szafowanie znakami dotyczącymi ograniczenia prędkości na polskich drogach jest wrecz normalne. Zatem nikogo nie zaskakuje koniec ograniczenia do 50 km/godz., a nocą do 60 km/godz. wynikajace ze znaku „koniec obszaru zabudowanego” (D-43) równoczesne z „ograniczeniem prędkości do 60 km/godz” (B-33), które po 10 metrach jest modyfikowane kolejnym „ograniczeniem prędkości ” (B-33), tym razem do 40 km/godz.

Fakt jednak, iż znaki te serwuje się bezkrytycznie może zastanawiać, gdyż „ograniczenia prędkości” należą do znaków mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego...

[listopad 2007]

  więcej... 


  następny...