ZNAKOWE PUŁAPKI

Nie każdy kierowca zwolni na widok nieco naiwnie namalowanego policyjnego radiowozu oraz sylwetki funkcjonariusza. Oczywiście niektórzy mogą się „dać nabrać”. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, iż makieta ta stoi tuż za znakiem „obszar zabudowany” (D-42), a w niedalekiej odległości za nią widnieje tablica z mało czytelnym, z powodu odpadających liter tekstem: „KONTROLA RADAROWA”.

Nasuwa się jednak pytanie, czy takie oznakowanie będzie zasadne, czy będzie skuteczne? Bo czemu te trzy różne komunikaty mają służyć? Właściwie wszystkie jednemu celowi, aby kierowca zmniejszył prędkość.

[październik 2007]

  więcej... 


  następny...