ZAPOWIEDŹ GRANICY

„Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” (E-2a) zawiera między innymi nazwy miejscowości na jakie napotkamy jadąc dalej daną drogą oraz strzałki określające kierunek, którędy droga prowadzi.

Obok niektórych nazw miejscowosci pojawiają się dodatkowo znaczki „PL”, „D” itp. Oznaczenia te odpowiadają plakietkom jakie pojawiają się na samochodach z poszczególnych krajów (D - Niemcy, PL - Polska itd.). Tak więc przy miejscowości „Berlin”, stolicy Niemiec oczywiste jest, iż droga ta prowadzi na teren Niemiec i to do Berlina. Natomiast nie wszyscy kierowcy wiedzą, dlaczego przy nazwie Kostrzyn znajdujemy zarówno znaczek „PL”, jak i „D”.

[wrzesień 2007]

  więcej... 


  następny...