AKTUALNOŚĆ OZNAKOWANIA

Dojazd do willi „Atmy” został oznakowany kilkoma drogowymi znakami turystycznymi na wiosnę 2004 roku, podobnie jak pozostałe obiekty Szlaku Architektury Drewnianej na terenie Zakopanego.

Pokazany na zdjęciu drogowskaz był istotnym ogniwem przy dojeździe do niej. Niestety zniknął, zaledwie w kilka miesięcy po jego zamontowaniu. Trudno nam stwierdzić jaka była tego przyczyna. Nie wiemy czy najechał na niego samochód, czy zdemontowano go z powodu remontu chodnika. Rzecz w tym, iż do dzisiaj nie został przywrócony, pomimo iż upłynęły już trzy lata.

Lecz jednak i tak gdyby ten znak przywrócono, to w efekcie doprowadzenie znakami do willi „Atma” będzie wciąż iluzoryczne...

[sierpień 2007]

  więcej... 


  następny...