OZNAKOWANIE PROGÓW

Do oznakowania progów zwalniających służy znak „próg zwalniający” (A-11a). W wielu przypadkach znakowi temu towarzyszy oznakowanie dodatkowe w postaci tabliczki mówiącej za ile metrów próg zwalniający nastąpi (T-1) oraz ograniczenie prędkości (B-33).

Oznakowanie to jest nieco niepraktyczne, bowiem po przejechaniu progu zwalniającego zwykle nie bywa odwoływane ograniczenie prędkości...

[sierpień 2007]

  więcej... 


  następny...