PRĘDKOŚĆ NIEPRAKTYCZNA

Bez wątpienia najistotniejszym rodzajem prędkości na drogach jest prędkość bezpieczna. Jednak często każdy z kierowców myśli w kategoriach „prędkości praktycznej”, a więc takiej, która jemu odpowiada w konkretnym momencie oraz w konkretnych warunkach. Jakby według własnych potrzeb, według własnego widzimisię...

A jakaż to prędkość może być „prędkością niepraktyczną”?

[kwiecień 2007]

  więcej... 


  następny...