BRAK PIERWSZEŃSTWA

Znak „Skrzyżowanie dróg” (A-5) według §5.1. Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Śmiemy twierdzić, iż mająca miejsce od wielu lat rezygnacja ze stosowania wspomnianego znaku na drogach oducza kierowców stosowania zasady „pierwszeństwa z prawej”.

Ponadto dodamy, iż omawiany znak w sytuacji pokazanej na zdjęciu powyżej znalazł się tylko dzięki fotomontażowi.

[marzec 2007]

  więcej... 


  następny...