TABLICA PRZEDDROGOWSKAZOWA

Tablice przeddrogowskazowe to tylko jeden z wielu elementów podsystemu znaków drogowych, czyli tzw. „znaków kierunku i miejscowości” (Grupa E). Znaki te mają na celu doprowadzić nas do danej miejscowości, do danego miejsca lub nawet obiektu itp.

Sama w sobie tablica nie budzi zastrzeżeń. Pokazuje kształt skrzyżowania, prezentuje numer drogi oraz miejscowości do których możemy jechać. Ale to tylko pozory. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy zaufamy temu znakowi i będziemy się chcieli według niego kierować...

[październik 2006]


  więcej... 


  nastepny...