USTĄP PIERWSZEŃSTWA NIE USTĘPUJĄC

W art. 22 pkt. 4. ustawy „Prawo o ruchu drogowym” czytamy iż „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać...”

Pod powyższą regułę podlegają pokazane na zdjęciu dwa zbiegające się pasy ruchu. Więc jaką rolę spełnia ustawiony po prawej stronie znak „ustąp pierwszeństwa” (A-7)?

[październik 2006]

  więcej... 


  następny...