„ABSOLUTNY” ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ

Znak „zakaz zatrzymywania się” (B-36) w połączeniu z tabliczką (T-24) „wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela” jest groźny w swojej wymowie.

Bez wątpienia w intencji stawiającego znak było przekazanie informacji, że jeżeli pozostawimy tutaj samochód, to zostanie on odholowany. W konsekwencji będziemy musieli samochód odnaleźć, prawdopodobnie za pośrednictwem policji oraz zapłacić mandat i należność za holowanie samochodu. To tyle co do intencji stawiającego znak...

A jak ma się to oznakowanie do języka wizualnego, a jak do logiki lub języka prawnego?

[wrzesień 2006]

  więcej... 


  następny...