ZANIKANIE ZNAKU

Znak „skrzyżowanie z drog± podporz±dkowan± występuj±c± po prawej stronie” (A-6b) oraz pokrewnie „z drog± po lewej” (A-6c) i „z drogami po obu stronach” (A-6a) to znaki, które znikaj± z naszych dróg na rzecz znaku „droga z pierwszeństwem” (D-1). Czy fakt ten wynika z jakiej¶ zasadnej przyczyny?

[wrzesień 2006]

  więcej... 


  nastepny...