DOTYCZY I NIE DOTYCZY

Znak drogowy o ambiwalentnym znaczeniu. Z jednej strony traktowany jako absurdalny zestaw znaku z tabliczką, a z drugiej jako zgodne z prawem, logiczne oznakowanie (zdjęcie zapożyczone z Policyjnego Forum Internetowego). A gdzie jest racja?

[sierpień 2006]

  więcej... 


  następny...