ZAKOPIAŃSKA STREFA ZAKAZU

Rozumiejący przepisy ruchu drogowego kierowca (a nie tylko je znający) bez chwili zastanowienia się zinterpretuje powyższy znak jako wjazd do strefy zakazu zatrzymywania się. Automatycznie zrozumie też, że za tym znakiem nie będzie mógł się zatrzymywać, aż do pokrewnego znaku odwołującego ten zakaz.

Czy będzie miał rację?

[czerwiec 2006]

  więcej... 


  następny...