WÓJT GMINY OSTRZEGA

Czy słowa "WÓJT GMINY PORONIN OSTRZEGA" wnoszą cokolwiek? W "czarnym punkcie", w miejscu szczególnego zagrożenia jest to nieistotna, wręcz niepoważna informacja. Fakt, iż program "Czarne punkty" jest finansowany z pozabudżetowych środków nie tłumaczy napisów promujących, czy reklamujących cokolwiek - nawet jeśli byłby to fundator tablicy...

[kwiecień 2006]

  więcej...