PROMOCJA PRODUKTÓW

Sanktuarium na Krzeptówkach często wywiesza w kilku miejscach miasta transparenty nad ulicą cytując myśli Ojca Świętego Jana Pawła II. Bez wątpienia lokalny biznes również chce się pokazać i zareklamować w formie transparentów, co zwłaszcza czyni w okresach nasilania się turystycznego ruchu.

Przedstawiony na zdjęciu zestaw występował kilkakrotnie przez okres dwóch lub trzech tygodni. Przy czym cytat Jana Pawła II wisiał niezmiennie przez wiele miesięcy, natomiast transparent Mlekowity był zdejmowany i wieszany kilkakrotnie. Przyjezdni zwykle uśmiechali się z politowaniem, natomiast jakby lokalnym to nie przeszkadzało. Jednak bezpośrednie zestawienie obydwu transparentów nie licuje z podstawami przyzwoitości i dodatkowo tworzy komunikat w postaci: „Nie poddawajcie się zniechęceniu spożywając produkty mleczarskie... Podpisano: Jan Paweł II”

Brak uwzględnienia otoczenia oraz kontekstu wieszanych reklam kończy się nierzadko różnego rodzaju błędami - potocznie mówiąc wpadkami i przypomina o filozofii dbania wyłącznie o własny interes, o patrzenie nie dalej niż „koniec własnego nosa”.

Poza dbaniem o otoczenie, to co ma znaleźć się w wizualnym komunikacie musi być zredagowane nie tylko słownie, ale i także wizualnie.

Szczegółowo dopracowany słownie zakres reklamy sklepu RTV, z wymienianiem poszczególnych produktów jak: radia, anteny, gry TV, kable itd. został opracowany graficznie tak, iż pierwsza linijka reklamy łącznie z narzucającym się wizualnie inicjałem (pierwszą literą tekstu w pionie) czyni komiczne „SRADIA”.

I znów przyjezdni niejednokrotnie uśmiechnęli się z politowaniem, a szyld wisiał dobrze ponad rok. Jednak skoro zrobienie jego kosztowało, to musiał „odpracować” swoje...

  powrót do galerii