OD RAZU (NIE) WIESZ ILE PŁACISZ

Radni Komisji Komunalnej Rady Miasta Zakopane uchwalili stawki parkingowe, jakie w naszym mieście mają obowiązywać. Uchwalono je zgodnie z ustawą, chociaż niekoniecznie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, czy też z potrzebami zainteresowanych stron - miasta i parkujących.

Nasza sugestia była taka, aby cennik wyglądał następująco:
      - 0,50 zł za pierwsze pół godziny
      - 2,50 zł za każdą godzinę
                 również rozpoczętą

Co z tego „wyszło” - widać na zdjęciu obok. Pięć linijek, i w tym pięć stawek, które trzeba dokładnie przeanalizować, by wiedzieć ile się zapłaci...

Celem proponowanego przez nas cennika miała być jego prostota, gdzie praktycznie stawka byłaby jednakowa za każdą godzinę - 2,50 zł, natomiast 0,50 zł dotyczyłoby pierwszych 30 minut ułatwiających zakupy, czy odwiedzenie banku lub poczty itp.

Istotę naszej propozycji zrozumiało zaledwie dwóch radnych, podczas gdy inni widzieli tylko interes miasta, by móc od kierowców zainkasować najwięcej gotówki (jak tylko się da ). A już całkiem obcą była im kwestia przyjazności miasta i to zarówno dla zmotoryzowanych turystów, jak i mieszkańców.

Otóż rzeczywistość jest taka, iż niejeden kierowca jest bardzo zdziwiony, iż za 2 godz. i 10 min. parkowania musi zapłacić aż 9,00 zł. A przyglądając się tabliczce mówiącej o płatnościach za parking wywnioskował, iż za 2 godziny parkowania zapłaci 3,00 zł, a za 3 godziny 3,50 zł.

Poniżej prezentujemy kolejne wersje interpretacji wizualnej (graficznej) komunikatu wynikającego z wprowadzonej uchwały, gdzie widać brak Miejskiego Plastyka - Projektanta.

Na koniec przytoczymy, jak brzmi fragment zapisu w Ustawie o Drogach Publicznych będący podstawą tak przyjętych stawek za parkowanie - jak przedstawiliśmy.

Otóż art. 13. 4. 1. mówi: „...opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł”, natomiast w kolejnym punkcie czytamy: „...Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 % za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania.”

Zatem można wywnioskować, iż urzędnicy niższego szczebla nie mogli, albo i też nie chcieli pomyśleć inaczej, niż to zrobili urzędnicy wyższego szczebla...

Jednak naszym zdaniem punktem wyjścia, także i do uchwały Rady Miasta w sprawie stawek za parkowanie powinno być również przejrzyste sformułowanie uchwały i przewidzenie jak będzie wyglądać treść komunikatu, który znajdzie się przy parkingach. Jednak takie myślenie wymaga pewnej fachowości (Miejskiego Plastyka - Projektanta) i jest poza możliwościami i obowiązkami pozostałych urzędników, nawet i tych z Wydziału Transportu i Drogownictwa.

Ale kto by sie tam przejmował jakimiś tabliczkami po znakiem „parking”, albo turystami, „nie potrafiącymi” czytać - dotyczy również obcokrajowców...

  powrót do galerii