POPLĄTANE LICZBY

Każdy znak drogowy jest komunikatem oraz elementem systemu znaków drogowych. Coś znaczy, coś przekazuje. Zazwyczaj informację, niekiedy dezinformację. Nie zależy to jednak wyłącznie od samego znaku, ale od kontekstu w jakim znak stoi.

Otóż ktoś kiedyś postawił znak „strefa ograniczonego postoju” (B-39) w godzinach od 22:00 do 6:00. Minęły lata, albo zaledwie miesiące, miasto uchwaliło rejony płatnego parkowania, wydzierżawiło je, ustaliło stawki i godziny. Następnie urzędnik lub projektant (ten sam lub inny) postawił nowy znak informacyjny „parking”(D-18) z informacją, iż parking obowiązuje w godzinach od 7:00 do 23:00. I w tym kontekście stary znak został zdegradowany, stał się niepoważny.

Inny rodzaj sprzeczności znaków prezentuje pokazany obok zestaw dwóch kierunkowskazów. Na jednym z nich dystans do miejscowości Polichty wynosi 4 kilometry, a na drugim 8.

Być może Ośrodek Edukacji Ekologicznej nie jest w samych Polichtach, a 4 kilometry za nimi i stąd różnica w dystansie. Ale w takiej sytuacji znak jest źle zaprojektowany, bowiem dystans na brązowym znaku „samochodowy szlak turystyczny” (E-22a) powinien być przyporządkowany do obiektu (ośrodka), a nie do miejscowości.

A może do wsi Polichty jest faktycznie 8 kilometrów, a znak dotychczasowy (drogowskaz) przekłamuje ten dystans? Istnienie dwóch znaków o przeczących sobie treściach wynika najczęściej z faktu, iż urzędnik lub projektant nie idzie w teren, by sprawdzić informacyjne otoczenie dla znaku, który zamierza postawić. Ileż to pracy zajęłoby projektantowi znaku turystycznego (brązowego) sprawdzenie i uporządkowanie tych informacji. Zapewne musiałby pojechać w teren, sprawdzić odległość i być może trzeba by przerobić znak dotychczasowy...

Wnioski? Ze znakami drogowymi bywa podobnie jak w życiu codziennym. Otóż niektórym zdarza się mówić coś danego dnia, czemu zaprzeczą dnia następnego. I wiemy dobrze, iż takich osób nie traktuje się poważnie...

  powrót do galerii