DEMOKRACJA W ŚMIECENIU INFORMACJĄ

Pod okiem władz gminy, powiatu itd., mamy imponujący przyrost informacji...

W art. 4 Konwencji Wiedeńskiej, (Dz. U. 1988 nr 5 poz. 44, - „Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.”), której Polska jest sygnatariuszem, między innymi czytamy:

„Zabronione będzie... umieszczanie tablic, ogłoszeń, oznaczeń lub urządzeń, które mogłyby być mylnie wzięte za znaki lub inne urządzenia służące do kierowania ruchem albo mogłyby pomniejszać ich widoczność lub skuteczność, bądź też oślepiać użytkowników drogi lub odwracać ich uwagę i zagrażać przez to bezpieczeństwu ruchu”.

  powrót do galerii