ZNAK ZNAKIEM POPĘDZANY

Przy wjeździe do jednego z zakładów umieszczono zestaw zakazów. Można zrozumieć, iż dyrekcja, a być może i pracownicy nie życzą sobie, aby ktokolwiek niepowołany wjeżdżał na jego teren. Znaki umieszczono po lewej stronie wjazdu, bo w tej konkretnej sytuacji są lepiej widoczne. Natomiast sam zestaw zastosowanych znaków może zadziwić niejednego.

Najbardziej widocznym znakiem, a zarazem i chyba nadrzędnym jest „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1). Logicznie rzecz ujmując za tym znakiem w ogóle nie powinno być żadnych pojazdów. Bo jak zakaz ruchu, to i zakaz wjazdu.

Drugi z kolei znak: „ograniczenie prędkości” (B-33) do 10 km/h narzuca powolną jazdę, co przy zakazie ruchu jest równie nieco nielogiczne. Natomiast z zamieszczonej pod znakiem tabliczki „Nie dotyczy samochodów służbowych... itd.” wynika, iż samochody wymienione na tabliczce mogą jeździć szybciej. Dodatkowo trudno znaleźć uzasadnienie dla tego ograniczenia, gdyż nawet nie można sobie wyobrazić, by na terenie ograniczonej przestrzeni przyzakładowego podwórka ktoś mógł jeździć dużo szybciej.

Trzecim „wieńczącym dzieło” znakiem jest „zakaz wjazdu”, co praktycznie oznacza wylot ruchu jednokierunkowego lub i też dosłownie zakaz wjazdu. Tak więc można się głęboko zastanawiać i na różne sposoby interpretować przypuszczalny tok myślenia, który towarzyszył autorowi oznakowania. Chyba że kolejne znaki dodawali kolejni autorzy, a myślenie było im obce.

Do powyższego musimy dodać, iż nasze zdjęcie jest „nielegalne”, bowiem na płocie, w lewo od omówionych powyżej znaków widnieje „zakaz fotografowania”. Być może znak ten ma przypomnieć, iż wciąż funkcjonujemy w minionej epoce (socjalizmu), gdzie zestawy absurdów miały prawo zdarzać się na co dzień.

I jeszcze zdjęcie ze Słowacji, gdzie usprawiedliwieniem dla pokazanego oznakowania może być wytłumaczenie, iż jest to zapomniany relikt z poprzedniej epoki. „Zakazu ruchu w obu kierunkach” (B-1) oraz „ograniczenie prędkości” (B-33) to podobnie nie do końca logiczny zestaw znaków. Zapewne tabliczka (zardzewiała, a zatem nieczytelna) wyjaśniała jednoznacznie kogo zakaz ruchu nie dotyczy. I to z pewnością do tych kierowców było i wciąż jest skierowane ograniczenie prędkości. Ostatecznie można przyjąć, iż informacja płynąca z tego zestawu zakazów brzmi: „zakaz ruchu (a więc i zakaz wjazdu), ale jeżeli już wjedziesz to nie przekraczaj prędkości 30 km/h”.

Trudno jednak przyznać, iż zaprezentowane tu informacje zgodne są z regułami spostrzegania, albo też z logiką. Choć niewątpliwie są zgodne z prawem. No właśnie, tylko z jakim prawem...

  powrót do galerii