ZAKAZ CZYTANIA

Trwa rozbudowa drogi łączącej Kraków z Zakopanem, popularnie zwanej zakopianką. Dojeżdżając do rejonu budowy w rejonie Lubnia napotykamy na tablicę informacyjną. Z tablicy wynika, iż chodzi o: „Budowę obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej nr S-7 Warszawa - Rabka od km 710+145 do km 714+119”. A potem następują informacje o pozwoleniach na budowę, jaka firma budowę nadzoruje, kto jest generalnym inwestorem, kto wykonawcą itp. Znajdziemy również nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy, jak i osoby odpowiedzialnej za nadzór, a nawet numery telefonów alarmowych.

Ze zdjęć wynika, że tablica stoi niezmiennie zarówno zimą, jak i latem. I wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie fakt, iż tablicy tej nie można przeczytać. Stoi ona w miejscu gdzie równocześnie mamy linię podwójną ciągłą (P-4), która wymusza zakaz zatrzymywania się oraz linię krawędziową ciągłą (P-7b), a ta z kolei zabrania nam wjeżdżania na pobocze.

No cóż, może właśnie założeniem ustawiającego tablicę było to, aby nikt jej nie mógł przeczytać. Nie poznać nazw urzędów, firm, nazwisk, czy adresów. Nam się jednak udało, gdyż podczas jazdy zrobiliśmy zdjęcie...

  powrót do galerii