ZNAK DROGOWY TRAWNIKOWY

Aleja 3 Maja w Zakopanem, zmierzająca ku Tatrom od zbiegu z ulica Nowotarską, przebiegała wzdłuż widocznego na zdjęciu szeregu latarni. Za znakiem „Parking” (D-18) z piktogramem autobusu i ze strzałką w prawo oraz za pierwszą widoczną latarnią znajdował się wjazd na parking dla autobusów.

Jednak latem 2005 roku skrzyżowanie przebudowano i zamieniono je na rondo. Pojawienie się w tym miejscu skrzyżowania o ruchu okrężnym zmieniło przestrzenne usytuowanie wjazdów na skrzyżowanie oraz wyjazdów z niego. Wjazd na parking autobusów zlikwidowano, a skrzyżowanie przesunięto. Wobec tego skręcając z ulicy Nowotarskiej w prawo jedzie się szerokim łukiem, skręca się później niż dotychczas, bowiem trochę dalej poza osią alei. Stąd jezdnia alei została w początkowym odcinku odsunięta od latarni, by potem się do nich przybliżyć.

Oczywistym jest, iż równolegle w tym rejonie zmieniono oznakowanie drogowe. Ponieważ skrzyżowanie to stanowi fragment drogi wojewódzkiej 958, więc za jego oznakowanie jest odpowiedzialny właściwy gospodarz, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Przypomnijmy, iż do zadań takiego zarządu dróg należy między innymi utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego.

Załączone zdjęcia, to obecne i to z lata świadczą o tym, iż choć już od przebudowy skrzyżowania minie niedługo dwa lata, to znak jak stał tak stoi. Czyli na środku jednego z zakopiańskich trawników i nie wiadomo za bardzo komu służy.

A może znak ten nie jest już w otoczeniu pasa drogowego, którym zawiaduje województwo? Może również jego istnienie wykracza poza kompetencje Wydziału Transportu i Drogownictwa Urzędu Miasta Zakopanego?

No cóż, znak nikomu nie przeszkadza, nikogo praktycznie nie dezinformuje. Po prostu sobie stoi i zapewne od przybytku głowa nie boli. A może rośnie i zaowocuje nowymi znakami?

.

  powrót do galerii