ZNAKOWE ZESTAWIANKI

Tuż za znakiem „zakaz zatrzymywania się” (B-36) stoi słup ulicznej latarni, na której Biuro Promocji miasta Zakopanego umieszcza reklamy. Informacyjne konflikty wynikające z takiego zestawiania są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze jest to nieeleganckie, a nawet nieuczciwe w stosunku do reklamodawcy wieszać jego reklamowy materiał tuż za znakiem drogowym. Po drugie przyprawianie znakowi kolorowego tła jest praktycznie wykroczeniem w stosunku do systemu znaków drogowych i świadczyć może o bezmyślności, a niekiedy nawet i o arogancji.

Otóż takie zakłócanie odbioru znaków nie jest odosobnione. Zestawianie ich ze znakami jak „zakaz zatrzymywania się”, czy „ustąp pierwszeństwa” itp. miało, ma i niestety jeszcze będzie miało miejsce. Konsekwencji informacyjnego zatłoczenia zazwyczaj się nie dostrzega. Jest to nierzadko dezinformacja, choć nie tylko...

Bez wątpienia nikt reklamami znakom nie robi konkurencji umyślnie. Brak koordynacji pomiędzy elementami informacji w publicznej przestrzeni wynika z całkowitej dowolności w jej tworzeniu. Przyczynia się tu amatorski rynek komputerowych pseudo-grafików i brak świadomości, którym to grzeszy głównie władza wszystkich szczebli oraz brak uregulowań zarówno organizacyjnych, jak i prawnych.

  powrót do galerii