ELEKTRONICZNE FASCYNACJE

Od dłuższego czasu wzrasta zainteresowanie zmiennym oznakowaniem dróg. Są to znaki świetlne, świecące samodzielnie, tzn. mające własne źródło światła. I nie należy ich mylić ze znakami odblaskowymi, które jedynie światło odbijają.

Podstawowym zadaniem tych znaków jest możliwość eksponowania danego znaku okresowo, albo znaku w różnych wersjach, czy nawet zamiennie różnych znaków. Zatem wzrasta tu możliwość przekazywania informacji, czy komunikatów odmiennych w zależności od potrzeby danej chwili.

Komunikat „JEDZIESZ km/h ZWOLNIJ” uważamy za nieco bezsensowny. Praktycznie zaprząta jedynie uwagę, zwłaszcza kierowcy jadącemu bezpiecznie i powoli zarazem. Informacja ta nic nie wnosi, bowiem w najlepszym wypadku można by ją zinterpretować jako: „JEDŹ OSTROŻNIE”.

Zapewne w tym oznakowaniu ukazuje się niekiedy konkretna liczba kilometrów z jaką pojazd jedzie, ale dopiero wtedy uzupełniający tekst, a widoczny na zdjęciu, będzie miał rację bytu.

.

  powrót do galerii