ZYGZAKOWATE PIERWSZEŃSTWO

Znak „droga z pierwszeństwem” (D-1) został zaopatrzony w „tabliczkę wskazującą układ dróg podporządkowanych (umieszczaną na drodze z pierwszeństwem)” wywodzącej się mniej więcej ze wzoru tabliczki „T-6b”.

I chociaż bez wątpienia słuszne było pokazanie miejsc dołączania się dróg podporządkowanych do drogi z pierwszeństwem oraz kątów pod jakimi te drogi się dołączają, to jednak zamieszczona na tabliczce interpretacja graficzna tego skrzyżowania jest nie do przyjęcia. Dlaczego?

Otóż na pierwszy rzut oka (a ten przy percepcji znaków jest najistotniejszy) zamiast schematu skrzyżowania jawi się nam zygzak, pochylona litera „Z”, a może znak „Zorro”? Albo wręcz wzorek z podłogowej kafelki...

Kierunki kresek pokrywają się ze znakiem głównym i dopiero chwila zastanowienia pozwala zrozumieć o co twórcy tabliczki chodziło.

Przy innym wlocie na to samo skrzyżowanie mamy znak „stop” (B-20), a pod nim pokrewną tabliczkę, bardzo zbliżoną do wzorcowej „tabliczki wskazującej prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczanej na drodze podporządkowanej)” (T-6d). Schemat dróg tu zamieszczony jest dużo lepiej czytelny, chociaż niby pod względem graficznym został potraktowany podobnie jak ten powyżej.

Wnioski? Współczesny świat wizualnej informacji jest zbyt skomplikowany, by dalej jego elementy były tworzone w sposób przypadkowy i amatorski. By dalej był kreowany bez specjalistów, których jednak brak gdyż się ich nie kształci...

  powrót do galerii