MNOGOŚĆ JELENI

Jesteśmy przyzwyczajeni, iż pod znakiem ostrzegawczym (żółtym z czerwoną obwódką) może się pojawiać tabliczka (żółta z czarna obwódką) podająca odległość od niebezpiecznego miejsca , typu - „100 m”, czy też wskazująca długość niebezpiecznego odcinka drogi i jeszcze inne.

Przypomnijmy, iż żółte tabliczki dla znaków ostrzegawczych są w polskim systemie znaków drogowych już od dość dawna, bowiem od 1974 roku. Natomiast znak E-15e - „numer drogi wojewódzkiej” , to przecież stosunkowo nowy znak - znak z 2003 roku, a nie tabliczka!

Zestawienie zatem ostrzegawczego znaku, ze znakiem o numerze drogi do złudzenia przypominającego tabliczkę, jest nieco niefortunne. Wystarczyłoby zaledwie odsunąć ten znak (w kształcie tabliczki) od znaku ostrzegawczego (jak na zdjęciu - fotomontażu obok), a już wizualny komunikat budziłby mniej wątpliwości...

I chociaż bez wątpienia mało ważne będzie odczytanie zaprezentowanego oznakowania jako duże zagęszczenie „jeleni” wokół drogi, to w tej sytuacji niejednemu kierowcy może umknąć numer drogi, który wizualnie został przypisany „jeleniowi”...

W innych miejscach napotykamy również na niezbyt jasne zestawienia elementów oznakowania. Podłączenie zaprojektowanego nietypowo znaku uzupełniającego „znak prowadzący na drodze objazdowej” (F-9), pod „zakaz zatrzymywania się” (B-36) podobnie stanowi jakoby nietypową całość (znak z tabliczką) i może budzić wątpliwości...

Ale cóż, kultura oznakowania dróg w naszym kraju, w kraju gdzie mamy do czynienia też z prawnym bałaganem, jest mało ważna - jeżeli w ogóle brana pod uwagę.

Znaki jednak naszym zdaniem, a tym bardziej ich zestawy nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Jednoznaczność komunikatu jest podstawą dla istoty oznakowania. Niestety oznakowanie najczęściej jest kreowane nie pod kątem kierowcy i to również tego mniej spostrzegawczego, czy nawet mniej rozgarniętego. Ma się zatem często wrażenie, iz powstają one dla samych drogowców, w imię odfajkowania zakresu zlecenia, lub spełnienia etatowego obowiązku...

  powrót do galerii