MIEJSCE TABLICZKI

Na początku ulicy, w miejscu oznaczonego przejścia dla pieszych istniał również znak „zakaz zatrzymywania” (B-36). Któregoś dnia tę ulicę zmieniono na jednokierunkową i zainstalowano znak „droga jednokierunkowa” (D-3). Aby dodatkowo zwrócić uwagę kierowców na wprowadzoną zmianę umieszczono tabliczkę z tekstem „Zmiana organizacji ruchu”.

Z § 2.4. Rozporządzenia Ministrów... w sprawie znaków i sygnałów... wynika, iż informacja „na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.”

Zgodnie z powyższym tabliczka powinna zawierać informacje dotyczące znaku drogowego, pod którym jest umieszczona bezpośrednio. Jednak patrząc na powyższe zdjęcie mogłoby się wydawać, iż zmiana organizacji ruchu dotyczy pieszych. Oczywiste, że nie. Jednak znak i tabliczka jego dotycząca zostały rozdzielone dwoma innymi znakami. Czy przekaz tak skonstruowany jest oczywisty? Otóż drogowcy montujący oznakowanie, zadziałali po najmniejszej linii oporu montując na słupku gdzie było im najłatwiej - znak dodali na górze, a tabliczkę na dole.

W innym miejscu tabliczkę „wskazującą początek zakazu postoju lub zatrzymywania” (T-25a) umieszczono nie bezpośrednio pod „zakazem zatrzymywania” (B-36), którego to tabliczka dotyczy, lecz pod znakiem „zwężenie jezdni - prawostronne” (A-12b). Akurat takie umocowanie tabliczki raczej śmieszy, a dla kierowców jest raczej oczywiste, iż tabliczka ta nie oznacza początku zwężenia...

  powrót do galerii