PRZEROST FORMY NAD TREŚCIĄ

W Tatrzańskim Parku Narodowym, u wejścia do doliny Koscieliskiej stoi duża, drewniana budowla, której funkcja jest teoretycznie informacyjna. Jednak nie można sie oprzeć wrażeniu, iż jej rola jest głównie „ozdobna” i zapewne ma służyć jako „witacz”.

Można się zastanawiać, czy ilość informacji tu przekazanych (pięć słów oraz znak - logo Tatrzańskiego Parku Narodowego), jak i wizualny efekt (powiedzmy artystyczny) jest adekwatny do zastosowanej tu ilości drewna, jak i do nakładu pracy? Dodatkowo nie da się niedostrzec przytłaczającego dachu, który całości narzuca dość niezgrabne proporcje.

Czy dokładnie taki cel przyświecał budowniczym? Czy przemyślano jej zasadność, funkcje, jej proporcje? Przykładowo w krajach Skandynawii można napotkać „witacze” stosunkowo skromne, ale za to łatwo dostrzegalne, jednoznaczne, estetyczne i czytelne. A może ma być to wyłącznie czyjaś artystyczna wizja, nie podlegająca dyskusji - bo przecież wg niektórych o gustach się nie dyskutuje?


  powrót do galerii