BEZ MIEJSKIEGO PLASTYKA SIĘ NIE OBEJDZIE

Kłujące w oczy reklamy zaczynają być coraz częstsze przy naszych ulicach, jak i drogach. Rażące kolory serwowane bez wyczucia smaku pojawiają się też coraz częściej w krajobrazie.

Bez działań Miejskiego Plastyka-Projektanta, który powinien sprawować pieczę nad reklamą oraz informacją w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w rejonach wartościowych krajobrazowo - nie obejdzie się...

[wrzesień 2009]

wkrótce więcej...


  następny...