TABLICE NAZW ULIC

Umieszczenie tablic (kierunkowskazów) z nazwami ulic w ramach Miejskiego Systemu Informacji (MSI) jest podstawowym elementem pomagającym w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. Jednak skuteczność poruszania się zależy między innymi od czytelności nazw na tych tablicach.

[luty 2008]

  więcej... 


  następny...