ZA STRUGIEM, NA STRUGU

Strug to nazwa budynku przy ulicy Kościeliskiej w Zakopanem. Mieścił on kiedyś fabrykę wyrobów stolarskich, natomiast dziś jest siedzibą Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara. Zatem budynek, jak i miejsce w jego rejonie, w tym i autobusowy przystanek nazywały się po prostu „Strug” i praktycznie dalej taką nazwą posługują się mieszkańcy.

Można więc się było umówić „na Strugu”, „przy Strugu”, a i też podobnie z autobusu wysiadało się „na Strugu”, albo i „przy Strugu”.

Od niedawna, to jest od roku, może od dwóch lat przystanek ten został zaopatrzony w tabliczkę „Za Strugiem”. Czy ten przystanek taką nosi nazwę? Otóż należy powątpiewać.

To zawsze był „Strug”. A jedynie ulica, która obok budynku odchodzi od ulicy Kościeliskiej i zmierza w kierunku regli nazywa się „Za Strugiem”. Bo przecież właśnie idąc od centrum Zakopanego w uliczkę tę należało skręcić bezpośrednio za Strugiem, czyli zaraz za budynkiem „Strug”. Stąd „Strug” - budynek (zdjęcie poniżej), miejsce oraz przystanek, a „Za Strugiem” - ulica, wyłącznie ulica.

Nasuwa się zatem pytanie, czy nazwę przystanku zmieniono z rozmysłem, a jeżeli tak, to kto to zrobił i w jakim celu? Czy może jest to tylko kwestia przypadku, albo też raczej swoistego niechlujstwa zarówno zlecającego, jak i wykonującego wspomnianą tabliczkę...

Powierzchowne, czy też mało odpowiedzialne decyzje w kwestiach kreowania informacji w przestrzeni publicznej wynikają z lekceważenia profesjonalizmu i mszczą się bylejakością oraz powiększaniem degradacji tej przestrzeni. Niby to mało znaczące szczegóły. Jednak gdy tych szczegółów przybywa i mnożą się w dziesiątki, czy nawet w setki - problem narasta, choć niby niezauważalnie.

[listopad 2007]

  następny...