GIGANTOMANIA W REKLAMIE

Promować Polskie Radio na terenie Zakopanego warto i trzeba. Ale czy dobrane tutaj środki są słuszne? Czy coraz modniejsze nośniki o gigantycznych rozmiarach (wystarczy porównać z człowiekiem stojącym u podnóża i pasącą się krową) powinny być umieszczane na takich terenach jak Zakopane, czy Podhale?

Bez względu na to czy tablica ta jest „witaczem” gminy Zakopane czy nie, to można by przecież inaczej, nieco delikatniej... No cóż, ale jeżeli ulega się gigantomanii?

[sierpień 2006]

  więcej... 


  następny...