MALOWANA ARCHITEKTURA

Istnieją sytuacje gdy sama bryła budynku wraz z kolorystyką może spełniać rolę promocyjną, rolę szyldu informującego o tym co mieści się w środku.

Jednak w zaprezentowanym tutaj przykładzie nasuwa się pytanie dlaczego w rejonie miasta Zakopanego, w miejscu o najwyższych w kraju walorach krajobrazowych, turystycznych, zezwala się na pstrokatą budowlę, o kiepskiej kolorystyce z amatorską grafiką. Pomijając fakt tworzenia wizualnego i informacyjnego bałaganu, z powyższego wynika, iż pojęcie estetyki jest lokalnym decydentom obce. Pytanie, czy równie obce jest to pojęcie rzeszom turystów przyjeżdżającym pod Tatry na wypoczynek...

[lipiec 2006]

  więcej...


  następny...