INICJAŁOMANIA

W ostatnich latach pojawiła się tendencja do tworzenia firmowych znaków (tzw. logo) w oparciu o inicjał. I tak zakopiańskiej spółce „EWIK” wydaje się (tylko), że nazywa się „SEWIK”.

[maj 2006]

  więcej... 


  następny...