ODBLASKOWA INFORMACJA

Odblaskowe folie to jeden z istotnych elementów, używany jako wyróżnik do kreowania informacji w przestrzeni publicznej. Stosowany przede wszystkim przez służby, którym zależy na tym, aby były lepiej widoczne. Służby najczęściej podążające na ratunek jak: pogotowie, straż, policja.

Poza tym drogowcy posługują się nimi przy produkcji znaków drogowych, co polepsza w dużej mierze widoczność oznakowania, dzięki czemu informacje adresowane do kierowców bywają dostrzegane z daleka.

Zastosowanie odblaskowych liter poza sferą bezpieczeństwa - nazwijmy ją wysokiego bezpieczeństwa - czyli w przeciętnej informacji, reklamie itp., umieszczanej w przestrzeni publicznej, nie należy do dobrego tonu i naszym zdaniem dyskryminuje fachowość. Jest to niejako nadużycie środków, które powinny być zarezerwowane dla poważniejszych funkcji.

Jednak trudno wymagać takiej postawy od naszych polskich kreatorów reklam, czy informacji. Nie zaliczają się oni z reguły do sfer profesjonalistów. W konsekwencji mała chatka nawiązująca do regionalnej zabudowy, czy też stylowe kamienice w centrum miasta mogą z powodzeniem stanowić wspaniałe tło dla odblaskowych napisów - jakżeż „ważnych”: WYNAJMĘ... Natomiast uszanowanie stylistyki zabudowy, czy kwestia estetyki - to zagdnienia jakby nie istniejące!

Najbardziej jednak zadziwia kontekst jaki odblaskowe reklamy mogą tworzyć dla oznakowania dróg. Wygląda jednak na to, iż nikomu to nie przeszkadza...

[kwiecień 2006]

  następny...