RZEŹBIONY POSTÓJ

Bez wątpienia rzeźba może być nośnikiem informacji, stanowić element informacyjny. Niestety nie będzie to informacja czytelna i to na tyle czytelna, by mogła wejść w skład tak zwanego Miejskiego Systemu Informacji. A oznaczenie postoju dorożek co najmniej do takiej grupy informacji należy, chociaż ściślej (podobnie jak postój taksówek) powinno mieścić się w systemie znaków drogowych.

[marzec 2006]

  więcej...