RZEŹBIONY POSTÓJ

Przedstawienie informacji o postoju dorożek w postaci rzeźbionej tablicy jest poniekąd pomysłem oryginalnym, ale za to bez wątpienia mało czytelnym.

Rzeźbiarskie zapędy, jak i zdolności autora wykazują pewien artystyczny dryg, niemniej koncepcja, by informację tę przekazać w formie płaskorzeźby jest raczej chybiona. Co prawda można doszukać się znamion obrazka dorożki, tak więc myślenia w kategoriach piktogramu, jednak wizualna zwięzłość oraz czytelność przekazu jest raczej znikoma.

Jest to po prostu tylko płaskorzeźba, która z powodzeniem mogłaby zdobić jakieś wnętrze. A postawienie tak „opracowanej” tablicy informacyjnej - bo trudno tu mówić o fachowości - jest tylko pozornym załatwieniem potrzeby. Potrzeby polegającej na poinformowania przechodniów, iż w tym miejscu stają dorożki w oczekiwaniu na klientów, na turystów chcących przyjechać się takim to regionalnym powozem.

Oczywistym też jest, iż najlepszym sygnałem o tym, że w danym miejscu dorożki oczekują, są same dorożki. Jednak w praktyce to nie wystarcza, gdyż informacja o postoju jest konieczna i umieszcza się ją zazwyczaj w miejscu, gdzie pasażerowie będą wsiadać.

Powinna to być informacja zawarta w Miejskim Systemie Informacji, a zatem skoordynowana z całym systemem i to zarówno pod względem wizualnym, jak też lokalizacyjnym. Bo przecież nie tylko istotne jest oznaczenie samego miejsca postoju, ale i poinformowanie gdzie on się znajduje.

Z kolei patrząc od innej strony, to oznakowanie o którym mowa powinno nawiązywać do pokrewnego mu funkcją oznakowania postoju taksówek, chociaż można mieć duże wątpliwości, czy są one dobrze oznakowane. Cóż, w praktyce rozwiązania bywają różne. Od tworzenia tablicy w starym stylu, nie koniecznie czytelnej (jak na zdjęciu poniżej), aż po stosowanie typowych znaków drogowych w postaci „parking - miejsce zastrzeżone” (D-18a) z dodatkową tabliczką „postój dorożek”. Bynajmniej nie są to przykłady dobrych rozwiązań.

I oczywistym też jest, iż nieczytelna informacja jest poniekąd „strzałem do własnej bramki”, zwłaszcza przy obecnych tendencjach do natłoku informacji prezentowanej wszystkim poruszającym się w przestrzeni publicznej. Jednak istotne jest to, iż powinno się prezentować informacje ważne oraz w sposób czytelny. A które są ważne i jak je opracować, by były czytelne, to już zadania z pewnością wykraczające poza umiejętności płynące z posługiwania się komputerem...

[marzec 2006]

  główna...