ZATRZYMANE PARKOWANIE

Od dobrych kilku lat na ulicach Zakopanego „zakaz zatrzymywania się” (B-36) w zestawie ze znakiem informacyjnym „Parking” (D-18) wygląda nieco głupio i również nieco głupio się tłumaczy. Dodany dystans 90m jest przedstawiony dość nietypowo. Bowiem dwie strzałki nasuwają raczej na myśl długość odcinka od znaku, na jakim znak obowiązuje (kojarzy się z tabliczkami T-2 lub T-20).

Jednak skąd wziął się taki zestaw znaków? W minionej epoce wytłumaczenie brzmiałoby zapewne, iż właśnie takie znaki były w magazynie. A jaka przyczyna jest dzisiaj? Może fakt, iż myślenie w naszym kraju wciąż jeszcze się nie opłaca?

[marzec 2007]

  więcej... 


  następny...