ZMIANA ZNACZENIA ZNAKU

Znak „droga z pierwszeństwem” (D-1) jeszcze w połowie lat 90-tych poszerzył swoje znaczenie na „znak oznaczający początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem”. Znak ten zwykle był stawiany na drodze za skrzyżowaniem, zwłaszcza przy wyjeździe z miejscowości, aby poinformować nas, iż jesteśmy na drodze głównej.

W coraz większej ilości przypadków można zaobserwować, iż znak ten zmienia swoje znaczenie na „skrzyżowanie z pierwszeństwem” i nierzadko jest umieszczany przed każdym skrzyżowaniem...

[wrzesień 2006]

  więcej... 


  nastepny...